Typ klimatyzacji

Typ klimatyzacji

Typ klimatyzacji

Do najważniejszych rodzajów urządzeń klimatyzujących należy zaliczyć standardowy klimatyzator, który zapewnia odpowiedni dopływ mas powietrza danej temperatury. Możliwe jest z jego pomocą zarówno nagrzewanie, jak także i chłodzenie. Z jednej strony przydaje się zatem w sezonie letnim, z drugiej natomiast jest odpowiedni w okresie zimowym.przenośny koncentrator tlenu To, na jaki rodzaj klimatyzatora możemy się zdecydować jest zależne przede wszystkim od posiadanego przez nas nas ten cel budżetu. Warto pamiętać, że klimatyzator powinien opierać się w swej pracy na dobrym doborze parownika. Jest to bardzo istotne, bowiem to właśnie w tej jego części dochodzi do oddawania ciepła przez masy ochłodzone.

Generalnie cały system działa na zasadzie rozprężenia się i odparowania. Pary są kierowane w stronę sprężarki natomiast później , gdy już zostaną sprężone, trafiają do skraplacza. Następnie tworzy się ciecz, a to pozwala na oddawanie ciepła. Jeżeli mowa o samej cieczy to jest ona przekazywana w kierunku parownika. Ze względu na charakterystyczną budowę wyróżnia się wielorakie klimatyzatory, w tym klimatyzatory typu kompakt a więc monoblokowe. Są one stworzone z jednej zaledwie jednostki, mają parownik i skraplacz. Obie funkcje narzucane urządzeniu są pełnione za jednym zamachem.

Zmienia się tylko cykl pracy, ale robotę wykonuje ten sam mechanizm. Kolejny rodzaj to klimatyzator split, jaki stanowi dzielone, dwuczęściowe urządzenie zbudowane z dwóch jednostek. Jest to część zewnętrzna oraz wewnętrzna. Część zewnętrzną stanowi sprężarka. Część wewnętrzna natomiast jest to parownik. Obie te części pracują wspólnie, są w pewnym wymiarze ze sobą połączone. To, w jaki sposób następuje ich zespolenie zależne jest od konkretnej konstrukcji.

Można wspomnieć o układzie elektronicznym czyli inaczej układzie sterującym oraz systemie hydraulicznym czyli linii chłodniczej inaczej freonowej. W tym drugim przypadku pojawiają się rurki, jakie są zrobione z miedzi. Mają one przeprowadzać chłodzenie oraz skropliny. Jeszcze jeden rodzaj klimatyzatora to multi-split. Są one tworzone tak samo jak klimatyzatory split. Rozbieżność wynika z tego, klimatyzatory tu wskazane mogą być łączone do jednej sprężarki ale paru jednostek wewnętrznych, dlatego też i takie nazewnictwo tego modelu klimatyzatora.

Artykuł dzięki: